اصول جريان سيال در مخازن نفت و گاز

15,000تومان
فصل 1 ( از صفحه 1 الي 0 ) : جريان سيال در مخازن فصل 2 ( از صفحه 1 الي 1 ) : خصوصيات اوليه مخزن فصل 3 ( از صفحه 2 الي 1 ) : انواع سيالات از نظر تراكم‌پذيري فصل 4 ( از صفحه 2 الي 2 ) : سيال تراكم‌ناپذير فصل 5 ( از صفحه 3 الي 3 ) : مايع تراكم‌پذير (سيال با تراكم‌پذيري كم) فصل 6 ( از صفحه 4 الي 5 ) : سيال تراكم‌پذير يا گاز فصل 7 ( از صفحه 6 الي 8 ) : محاسبه تراكم پذيري موثر و تراكم پذيري متوسط (كل) فصل 8 ( از صفحه 9 الي 8 ) : شكل‌هاي هندسي جريان فصل 9 ( از صفحه 9 الي 9 ) : جريان شعاعي فصل 10 ( از صفحه 10 الي 10 ) : جريان خطي فصل 11 ( از صفحه 11 الي 11 ) : جريان كروي و نيمه كروي فصل 12 ( از صفحه 12 الي 12 ) : انواع رژيم‌هاي جريان فصل 13 ( از صفحه 13 الي 12 ) : جريان حالت پايدار فصل 14 ( از صفحه 13 الي 12 ) : جريان حالت ناپايدار فصل 15 ( از صفحه 13 الي 13 ) : جريان حالت شبه‌پايدار فصل 16 ( از صفحه 14 الي 14 ) : تعداد سيالاتي كه در مخزن جريان مي‌يابد فصل 17 ( از صفحه 15 الي 14 ) : معادلات جريان سيال فصل 18 ( از صفحه 15 الي 16 ) : قانون دارسي فصل 19 ( از صفحه 17 الي 17 ) : سرعت حقيقي و ظاهري سيال در معادله دارسي فصل 20 ( از صفحه 18 الي 18 ) : فرضيات حاكم بر قانون دارسي فصل 21 ( از صفحه 19 الي 21 ) : معادله دارسي به فرم دبي حجمي براي سيستم واحد دارسي و سيستم واحد ميادين نفتي فصل 22 ( از صفحه 22 الي 31 ) : تصحيح معادله دارسي براي اختلاف فشار استاتيكي و استفاده در سيستم‌هاي شيب‌دار فصل 23 ( از صفحه 32 الي 31 ) : خصوصيات و سيستم‌هاي جريان حالت پايدار فصل 24 ( از صفحه 32 الي 34 ) : خصوصيات جريان در حالت پايدار فصل 25 ( از صفحه 35 الي 34 ) : سيستم‌هاي جريان در حالت پايدار فصل 26 ( از صفحه 35 الي 36 ) : الف- جريان خطي سيالات تراكم ناپذير در حالت پايدار فصل 27 ( از صفحه 37 الي 41 ) : ب- جريان خطي مايع تراكم‌پذير (سيال با تراكم پذيري پايين)،‌ حالت پايدار فصل 28 ( از صفحه 42 الي 43 ) : ج- جريان خطي سيال تراكم‌پذير (گازها)، در حالت پايدار فصل 29 ( از صفحه 44 الي 51 ) : د- جريان شعاعي يا استوانه‌اي سيال تراكم ناپذير، حالت پايدار فصل 30 ( از صفحه 52 الي 53 ) : ه- جريان شعاعي سيال با تراكم‌پذيري پايين (مايع تراكم‌پذير) حالت پايدار فصل 31 ( از صفحه 54 الي 61 ) : و- جريان شعاعي گاز (سيال تراكم‌پذير) حالت پايدار فصل 32 ( از صفحه 62 الي 63 ) : ز- جريان كروي و نيمه‌كروي سيال تراكم‌ناپذير حالت پايدار فصل 33 ( از صفحه 64 الي 63 ) : تراوايي (نفوذپذيري) متوسط در محيط‌هاي متخلخل ناهمگن فصل 34 ( از صفحه 64 الي 63 ) : محاسبه تراوايي متوسط در تركيب موازي لايه‌ها فصل 35 ( از صفحه 64 الي 65 ) : الف- تركيب موازي لايه‌ها، زماني كه جريان خطي در سيستم برقرار است فصل 36 ( از صفحه 66 الي 67 ) : ب- تركيب موازي لايه‌ها، زماني كه جريان شعاعي در سيستم برقرار است فصل 37 ( از صفحه 68 الي 67 ) : محاسبه تراوايي متوسط در تركيب سري لايه‌ها فصل 38 ( از صفحه 68 الي 68 ) : الف- تركيب سري لايه‌ها كه جريان خطي در آنها برقرار است فصل 39 ( از صفحه 69 الي 71 ) : ب- تركيب سري لايه‌ها كه جريان شعاعي در آنها برقرار است فصل 40 ( از صفحه 72 الي 78 ) : ج- تركيب سري لايه‌هاي متحدالمركز كه جريان كروي در آنها برقرار است فصل 41 ( از صفحه 79 الي 80 ) : جريان از ميان لوله‌هاي موئينه و شكاف‌ها فصل 42 ( از صفحه 81 الي 83 ) : جريان چند فازي افقي فصل 43 ( از صفحه 84 الي 85 ) : خصوصيات جريان درحالت ناپايدار فصل 44 ( از صفحه 86 الي 90 ) : توصيف فيزيكي جريان ناپايدار فصل 45 ( از صفحه 91 الي 95 ) : معادله اساسي جريان گذرا فصل 46 ( از صفحه 96 الي 100 ) : جريان شعاعي سيال با تراكم پذيري پايين فصل 47 ( از صفحه 101 الي 100 ) : الف- حل فشار ثابت معادله انتشار فصل 48 ( از صفحه 101 الي 100 ) : ب- حل دبي ثابت معادله انتشار فصل 49 ( از صفحه 101 الي 111 ) :
نویسنده امرالله حيدري حسين خوشدل . يوسف رفيعي ‏‏‏،
نوع جلد شوميز
زبان فارسي
تعداد صفحات 390
نوبت چاپ 3
ابعاد 165*235 سانتي‌متر
سايز وزيري
وزن 530
سال چاپ 1395
شابك9789643102647
كد كالا10518

محصولات مرتبط