ديناميك سازه ها

dynamic of structures
26,000تومان
فهرست مطالب * فصل اول : نظري اجمالي بر ديناميك سازه ها * فصل دوم : تحليل ارتعاش آزاد * فصل سوم : پاسخ در برابر بار هارمونيك * فصل چهارم : پاسخ به بار متناوب * فصل پنجم : پاسخ در مقابل بارهاي ضربه اي * فصل ششم : پاسخ در مقابل بار ديناميكي كلي * فصل هفتم : پاسخ در مقابل بار كلي ديناميكي روش هاي گام به گام * فصل هشتم : سيستم هاي يك درجه آزادي تعميم يافته * فصل نهم : فرمول بندي معادلات حركت * فصل دهم : ارزيابي ماتريس هاي خواص سازه اي * فصل يازدهم : ارتعاشات آزاد ناميرا * فصل دوازدهم : تحليل پاسخ ديناميكي با استفاده از اصل برهم نهي * فصل سيزدهم : تحليل ارتعاش به روش تكرار ماتريسي * فصل چهاردهم : انتخاب درجات آزادي ديناميكي * فصل پانزدهم : تحليل پاسخ ديناميكي : روش هاي گام به گام * فصل شانزدهم : روش تغييراتي در فرمول بندي معادلات حركت * فصل هفدهم : معادلات ديفرانسيل پاره اي حركت * فصل هجدهم : تحليل ارتعاشات آزاد ناميرا * فصل نوزدهم : تحليل پاسخ هاي ديناميكي * فصل بيستم : تئوري احتمالات * فصل بيست و يكم : فرايندهاي تصادفي * فصل بيست و دوم : پاسخ اتفاقي سيستم هاي خطي ي . د . آ * فصل بيست و سوم : پاسخ اتفاقي سيستم هاي خطي چ . د . آ * فصل بيست و چهارم : زمينه لرزه شناسي * فصل بيست و پنجم : حركات ميدان ، ازاد سطح زمين * فصل بيست و ششم : پاسخ لرزه اي متعين سيستم هاي متكي بر روي پي سخت * فصل بيست و هفتم : پاسخ متعين زلزله : شامل اندركنش خاك ، سازه * فصل بيست و هشتم : پاسخ اتفاقي سازه ها *
نویسنده ري دبليو.كلاف ‏‏‏، ‏جوزف پن زين ‏‏‏،
مترجم محمدمهدي-سعادت-پور ،
نوع جلد شوميز
زبان فارسي
تعداد صفحات 800
نوبت چاپ 3
سايز وزيري
ابعاد 165*235 سانتي‌متر
وزن 1305
سال چاپ 1394
شابك9789646029125
كد كالا3363

محصولات مرتبط