100 نكته مديريتي از ديدگاه موشكافانه ي پيتر دراكر به همراه سخنان بزرگان اهل ادب

ناشر: شركت چاپ و نشر بازرگاني
وضعيت : موجود در انبار
47,000تومان
فهرست مطالب كتاب * باب اول : در باب انجام كار صحيح * باب دوم : در باب كارآفريني * باب سوم : در باب رهبري * باب چهارم : در باب خصوصيات رهبر * باب پنجم : در باب در باب مديريت و ماهيت آن * باب ششم : در باب كارآفريني و تئوري تغيير * باب هفتم : در باب مغتنم شمردن فرصت * باب هشتم : در باب نوآوري و خلاقيت * باب نهم : در باب پر مخاطره بودن كارآفريني و خودشناسي * باب دهم : در باب گذر زمان و انديشه فردا * باب يازدهم : در باب شناخت خود و ارزش ها * باب دوازدهم : در باب تعهد و پايبندي به ارزش ها و هدف ها * باب سيزدهم : در باب شناخت راه و هدف * باب چهاردهم : در باب تصميم گيري * باب پانزدهم : در باب آموزش و كسب مستمر دانش * باب شانزدهم : در باب عمل * باب هفدهم : در باب كارآمدي و اثر بخشي * باب هجدهم : در باب انجام كارهاي خطير و نوآوري * باب نوزدهم : در باب نقش و وظيفه مديريت * باب بيستم : در باب هدف مديريت * باب بيست و يكم : در باب نبوغ و نوآوري * باب بيست و دوم : در باب ريسك كارآفريني * باب بيست و سوم : در باب ايده هاي نو * باب بيست و چهارم : در باب تغيير * باب بيست و پنجم : در باب همكاري * باب بيست و ششم : در باب وظايف * باب بيست و هفتم : در باب خودشناسي * باب بيست و هشتم : در باب هنر كار آفريني * باب بيست و نهم : در باب آينده نگري * باب سي ام : در باب فرآيند كار * باب سي و يكم : در باب تصميم * باب سي و دوم : در باب اعتماد * باب سي و سوم : در باب رفتار در كارآفريني * باب سي و چهارم : در باب انتخاب و تصميم * باب سي و پنجم : در باب اختلاف نظر * باب سي و ششم : در باب اتخاذ تصميم * باب سي و هفتم : در باب اختيار * باب سي و هشتم : در باب عمل * باب سي و نهم : در باب احترام * باب چهلم : در باب نظارت و بازبيني * باب چهل و يكم : در باب مغتنم شمردن فرصت * باب چهل و دوم : در باب حس مسوليت * باب چهل و سوم : در باب ارزش واقعي * باب چهل و چهارم : در باب حصول نتيجه بهتر * باب چهل و پنجم : در باب كارآمدي و اثر بخشي * باب چهل و ششم : در باب مديران كارآمد * باب چهل و هفتم : در باب توانايي و مهارت * باب چهل و هشتم : در باب واقعيت * باب چهل و نهم : در باب تمركز * باب پنجاهم :در باب عملگرايي * باب پنجاه و يكم : در باب انتظار از خود و باور خويش * باب پنجاه و دوم : در باب مسوليت * باب پنجاه و سوم : در باب صداقت و يكپارچگي * باب پنجاه و چهارم : در باب خود-كنترلي يا نظارت بر خود * باب پنجاه و پنجم : در باب خود مديريتي * باب پنجاه و ششم : در باب هنر (نه گفتن به مشكلات) * باب پنجاه و هفتم : در باب مديريت خوب و مديريت بسيار خوب * باب پنجاه و هشتم : در باب تخليل و رويا پردازي * باب پنجاه و نهم : در باب اثر بخشي * باب شصتم : در باب مسوليت * باب شصت و يكم : در باب سازمان هاي ناكارآمد * باب شصت و دوم : در باب كارآفريني و بقاء * باب شصت و سوم : در باب بهره بردن از فرصت ها * باب شصت و چهارم : در باب فرصت * باب شصت و پنجم : در باب امور انساني (بشري) * باب شصت و ششم : در باب اجراي يك ايده * باب شصت و هفتم : در باب يكپارچگي و كار گروهي * باب شصت و هشتم : در باب بحران * باب شصت و نهم : در باب تلاش و ممارست * باب هفتادم : در باب متفاوت بودن * باب هفتاد و يكم : در باب كار كمتر،نتيجه ي بهتر * باب هفتاد و دوم : در باب رويدادهاي غير منتظره * باب هفتاد و سوم : در باب مبتني بر دانش * باب هفتاد و چهارم : در باب عدم تجانس * باب هفتاد و پنجم : در باب آهستگي و پيوستگي * باب هفتاد و ششم : در باب متفاوت بودن و نوآوري * باب هفتاد و هفتم : در باب نيروي مبتني بر دانش * باب هفتاد و هشتم : در باب اولويت گذاري * باب هفتاد و نهم : در باب مديريت بحران * باب هشتادم : در باب استثناء بر اصل * باب هشتاد و يكم : در باب مدير مدير اجرايي * باب هشتاد و دوم : در باب تقابل افراد * باب هشتاد و سوم : در باب تفاوت * باب هشتاد و چهارم : در باب خلاقيت و نوآوري * باب هشتاد و پنجم : در باب خطا * باب هشتاد ششم : در باب تغيير روند * باب هشتاد و هفتم : در باب نوآوري در زمان حال * باب هشتاد و هشتم : در باب نوآوري و اهميت آن براي شركت ها * باب هشتاد و نهم : در باب مدير و رهبر * باب نودم : در باب قدرت افكار * باب نود و يكم : در باب هدف * باب نود و دوم : در باب تغيير و ريسك * باب نود و سوم : در باب ريسك پذيري و مواجهه با آن * باب نود و چهارم : در باب بازاريابي و نوآوري * باب نود و پنجم : در باب استخدام نيروي كارآمد * باب نود و ششم :
نوع جلد شوميز
زبان فارسي
تعداد صفحات 360
نوبت چاپ 1
ابعاد 141*212 سانتي‌متر
وزن 440
سال چاپ 1387
شابك9789644686467
كد كالا47504

محصولات مرتبط