مقالات

پیشنهاداتی برای روتین صبحگاهی جهت شروع یک روز موفقیت‌آمیز

بیشتر مردم به دو دسته سحرخیز و شب زنده دار دسته بندی می شوند. بدون توجه به عادات یا الویت هایی که دارید، سعی کنید از انجام برخی از فعالیت ها بلافاصله بعد از بیدار شدن بپرهیزید. مثلا به محض چشم گشودن به سراغ وسایل الکترونیکی خود رفته و شروع به چک کردن ایمیل ها یا شبکه های اجتماعی کنید. این کار در واقع یک تله تکنولوژی است که وقت گرانبهای شما را می بلعد...