آقاي محسن صانعي پس از سالها تجربه در زمينه فروش كتاب درسال 1392 براساس نياز جامعه با تيمي مجرب شروع به فعاليت فروش اينترنتي كتاب درسايت كتاب صانعي كرد و در زمينه هاي فروش اينترنتي كتاب رشته مديريت - فروش اينترنتي كتاب رشته حسابداري - فروش اينترنتي كتاب رشته اقتصاد - فروش اينترنتي كتاب رشته مهندسي صنايع - فروش اينترنتي كتاب رشته ايمني - فروش اينترنتي كتاب رشته برق - فروش اينترنتي كتاب رشته مواد - فروش اينترنتي كتاب رشته مكانيك - فروش اينترنتي كتاب رشته فيزيك - فروش اينترنتي كتاب رشته شيمي - فروش اينترنتي كتاب رشته مهندسي شيمي - فروش اينترنتي كتاب رشته كامپيوتر - فروش اينترنتي كتاب رشته عمران - فروش اينترنتي كتاب رشته معماري - فروش اينترنتي كتاب رشته شهرسازي - فروش اينترنتي كتاب رشته رياضي - فروش اينترنتي كتاب رشته زمين شناسي - فروش اينترنتي كتاب رشته معدن فعاليت دارد.

       Copy right 2015 By Sanei Book| طراحي و اجرا توسط: مشاوره و مهندسي انفورماتيك شايا