1398/02/29

دستگاه لیزر جدید MIT صداهای رازآلودی در گوش شما زمزمه می‌کند

تصور کنید با دوستان خود جمع شد‌ه‌اید و در حال غدا خوردن هستید که یک اشعه لیزر، باعث غلغلک دادن مولکول‌های آب می‌شود به صورتی که شما قادر به شنیدن آن هستید. فرزند بزرگ تان فریاد می‌زند که باید سریع خودت را به خانه برسانی. یکی دیگر زمین خورده و زانوهایش جراحت برداشته و نیاز به بخیه دارد. و شما قادر به شنیدن همه آن‌ها هستید.
شما بلند می‌شوید و با عذرخواهی قصد خروج دارید. دوستانتان نمی‌دانند چه اتفاقی افتاده اما فرض کنید شما پیام‌های غیرقابل شنیدن سایر دوستان‌تان را نیز در این اتاق پر سر و صدا می‌شنوید! که همه آ‌‌ن‌ها با استفاده از اشعه لیزر به گوش شما منتقل می‌شود.

این آینده‌ای است که دانشمندان
MIT  زمانی که در حال ساخت و توسعه سیستم لیزر برای ارسال صدا به آن سوی دیوار با استفاده از اشعه لیزر بودند، متصور شدند.
روش آ‌ن‌ها اولین انتقال امواج صدا با استفاده از اشعه‌های لیزر نیست. دستگاه آن‌ها در مقاله چاپ شده‌ای در 25 ژانویه در مجله
Optics Letters توصیف شده است. این دستگاه بر پایه تکان دادن اشعه لیزر به صورت رفت و برگشتی در طول مولکول‌های آب در هوا، توسط گوش انسان است. این حرکت های ارتعاشی ( که با استفاده از آینه کشش ناگهانی) مولکول‌ها را به حرکت وا میدارد و باعث ضربه سنگین به مولکول‌های هوای اطراف می‌شود و امواج صدا را تولید می‌کند.
چارلی وین، سرگروه تیم دانشمندان می‌گوید: این مکانیزم حتی در شرایط نسبتا خشک هم کار می‌کند چرا که همواره مقدار کمی رطوبت در هوا وجود دارد، به خصوص در اطراف انسان‌ها. در ادامه اشاره کرد که اگر از لیزر طول موجی که به شدت توسط آب جذب می‌شود استفاده کنیم، نیاز به مقدار آب زیاد نداریم. و این موضوع کلیدی است چرا که جذب بیشتر منجر به تولید صدای بیشتر خواهد شد.

آن‌ها اعلام کردند که سایر روش‌های در دست مطالعه، صداهای شفاف‌تری تولید می‌کند. اما این روش‌ها صداها را به بلندی روش فوق، ایجاد نمی‌کند.

توانایی ارسال سیگنال‌های صوتی از فراز هوا، می‌تواند در جهت ایجاد ارتباط با اتاق‌های شلوغ و یا شناسایی شرایط خطر مانند اقدام به تیراندازی، استفاده شود.

محققین در مقاله خود اشاره کردند بعضی از این تکنیک‌ها، تحت نظارت ارتش است.

نکته قابل توجه این است که مفهوم و تفکر اصلی این تحقیقات چیز جدیدی نیست. اکساندر گراهام بل و شریکش، چارلز سامر، که تلفن را اختراع کرد، یک وسیله را در سال 1880 نقاشی کرند که صداها را در طول نور منتقل می‌کرد.

قدم بعدی دانشمندان، آزمایش این دستگاه در فضای بیرونی و مسافت‌های طولانی‌تر است.

انصراف از نظر