گزارش تفسيري مديريت (راهنماي تهيه و افشاء)

management,s discussion and analysis
12,000تومان

درباره کتاب گزارش تفسيري مديريت (راهنماي تهيه و افشاء) اثر جامعه حسابداران رسمي كانادا با ترجمه ی محمدرضا مسعوديان و محمد محمودي:

هدف اين نشريه، اين است که تهيه کنندگان، مديران، اعضاي کميته حسابرسي و هيئت مديره شرکت ها و ساير نهادها را براي آماده سازي، ارائه و بررسي گزارش تفسيري مديريت سودمند قادر سازد، به طوري که ارزش اطلاعاتي آن را براي استفاده کنندگان اصلي گزارش مالي شرکت شامل سرمايه گذاران، تحليلگران سرمايه گذار، وام دهندگان و ديگر بستانکاران به حداکثر برساند. مديريت نسبت به ساير افراد در ارائه اطلاعات شرکت به بازارهاي سرمايه گذاري در موقعيت بهتري است. گزارش تفسيري مديريت مي تواند يک ابزار قدرتمند براي مديريت در ارتباط با نحوه ايجاد ارزش شرکت و چگونگي ادامه کار باشد. گزارش تفسيري مديريت همراه با صورتهاي امالي، فرصتي براي شرکت فراهم مي کند تا اثربخشي مديريت منابع خود را به اشتراک بگذارد و پيشرفت بيشتري را در راستاي اهداف استراتژيک اعلام شده خود ارائه دهد. در عين حال که گزارش تفسيري مديريت، اطلاعات موضوعي را در مورد شرکتي که استفاده کنندگان بايد بدانند فراهم مي کند، تشخيص محدوديت هاي ذاتي گزارش تفسيري مديريت مهم است؛ يعني گزارش تفسيري مديريت در يک نقطه از زمان آماده مي شود و لزوما حاوي تمام اطلاعات موضوعي در مورد شرکت نيست. اسناد ثبت شده اي وجود دارد که حاوي اطلاعاتي در مورد شرکت است، مانند فرم اطلاعات سالانه ، بخشنامه هاي اطلاعاتي، خبرنامه ها و گزارش هاي با اهميت ديگري همانند آن که اطلاعاتي فراتر از گزارش تفسيري مي توانند داشته باشند. اهداف گزارش تفسيري مديريت عبارت اند از: • به خوانندگان امکان مي دهد تا عملکرد شرکت، شرايط مالي و چشم انداز آينده شرکت را از ديدگاه مديريت، مشاهده و بازنگري کنند. و اطلاعات با اهميت را به خوانندگان ارائه مي دهد که ممکن است به طور کامل در متن صورتهاي مالي منعکس نشوند. و از طريق کمک به خوانندگان در درک آنچه که صورتهاي مالي نشان مي دهند يا نشان نمي دهند، اين اطلاعات را در صورتهاي مالي تکميل مي کند. . • روندهاي کليدي و مخاطرات با اهميتي را که بر صورت هاي مالي فعلي و آينده تأثير گذاشته اند يا مي توانند تأثير بگذارند، تعيين مي کند. • بحث در مورد کيفيت سود و جريان نقدي و تغيير پذيري بالقوه مؤلفه هاي موجود در درآمد و جريان هاي نقدي را ارائه مي دهد. جهت دستيابي به اين اهداف، اين نشريه، جزئيات شش اصل کلي افشاي عمومي را مورد بحث قرار مي دهد که بايد به وسيله تهيه کنندگان و بررسي کنندگان گزارش تفسيري مديريت در نظر گرفته شوند. اين نشريه، چهارچوبي را ارائه مي دهد و پنج عنصر کليدي چهارچوب افشا را براي کمک به خوانندگان و تهيه کنندگان مورد بحث قرار خواهد داد: | • هسته اصلي کسب و کار؛ • اهداف و استراتژي؛ • قابليت و توانايي ارائه نتايج - منابع، مخاطرات و روابط؛ • نتايج و چشم انداز؛ • اقدامات و شاخص هاي کليدي عملکرد اين چهار چوب به عنوان يک ابزار گزارش دهي ارائه شده است و يک الگو نيست، زيرا شرکت هاي مختلف، نيازهاي افشاي خاص متفاوتي را دارا هستند. مديريت بايد بهترين روش را براي تهيه و افشاي گزارش تفسيري مديريت خود تعيين کند. به عنوان زيربناي افشاي مداوم و مستمر، گزارش تفسيري مديريت بايد اطلاعات کليدي موردنياز خوانندگان را که در جاي ديگر ظاهر مي شوند، در بر گيرد. گزارش تفسيري مديريت ميان دوره اي نيز بايد اطلاعات قبلي درباره استراتژي کسب و کار، شاخص ها و اقدامات عملکرد، منابع، مخاطرات، روابط و چشم انداز را به روز کند، ولي همچنين بايد از افشاي تکراري که در گزارش تفسيري مديريت سالانه ارائه شده است، جلوگيري نمايد. مديران و هيئت مديره بايد اطمينان داشته باشند که سيستم هاي کنترل و فرايندهاي موجود براي ارزيابي اينکه آيا تمام اطلاعات براي گزارش تفسيري مديريت جمع آوري، خلاصه شده و به طور دقيق و به موقع به اطلاع عموم مي رسد و تحت نظارت کامل قرار گرفته است يا خير تلاش نمايند. همچنين، اين دستورالعمل بر افشاي مسئوليت هاي هريک از مديران، کميته حسابرسي و هيئت مديره در ايجاد گزارش تفسيري مديريت تأکيد مي کند. براي شرکت ها بايد بسيار مهم باشد که گزارش تفسيري مديريت را به طريقي فراهم کنند که براي خوانندگان اصلي گزارش مالي شرکت مفيد باشد. اين نشريه، اصول و چهارچوبي را فراهم مي نمايد که به تهيه کنندگان، مديريت، کميته هاي حسابرسي و هيئت مديره در سازمان دهي و بررسي گزارش تفسيري مديريت کمک مي کند.

این اثر توسط انتشارات بورس منتشر شده است و می توانید اين كتاب و ساير کتاب های حسابداري  را از طریق خرید آنلاین از سایت فروش اینترنتی کتاب صانعی سفارش دهید.

نویسنده جامعه حسابداران رسمي كانادا ‏‏‏،
مترجم محمد محمودي ، محمدرضا مسعوديان ،
نوع جلد شوميز
زبان فارسي
تعداد صفحات 69
نوبت چاپ 1
ابعاد 141*212 میلی‌متر
وزن 97
سال چاپ 1398
سايز رقعي
شابك9786226868181
كد كالا50364

محصولات مرتبط