راهنماي برگشت كالا

شرايط برگشت كالا در فروشگاه اينترنتي صانعي به شرح زير است:‌

1-    به دليل دشواري مراحل تعويض كالا، در صورتي‌كه كاربر به اشتباه كالايي را انتخاب كند پس از كامل شدن مراحل خريد و پرداخت وجه، امكان تعويض يا برگشت آن وجود ندارد.

2-     علي‌رغم انجام مراحل جمع‌آوري و ارسال به صورت مكانيزه، چنان‌چه كالا به اشتباه از سوي فروشگاه ارسال شد، به شكل زير عمل نماييد:‌

كالاي مربوطه را در اسرع وقت با پست سفارشي براي فروشگاه ارسال كنيد.‌ فروشگاه پس از تعويض، اقدام به ارسال كالاي انتخاب‌شده با پست سفارشي به آدرس خريدار خواهد نمود. بديهي است هزينه‌ اين خدمات بر عهده فروشگاه خواهد بود.

3-   چنان‌چه كالاي درخواستي در حين حمل و نقل معيوب شده باشد،‌ مشتري مي‌تواند با مراجعه به اداره پست يا پيك (بسته به نوع ارسال) از امكانات بيمه كالا بهره‌مند شود.

4-   چنان‌چه كالاي ارسالي معيوب بوده و اشكالاتي مانند: خرابي جلد، اشتباه چاپي، ناقص بودن صفحات كتاب و ... داشته باشد، به شكل زير عمل نماييد:

كالاي معيوب را در اسرع وقت با پست سفارشي براي فروشگاه ارسال كنيد. فروشگاه پس از پيگيري از توليد كننده،‌ اقدام به تعويض كالا و ارسال آن با پست سفارشي خواهد نمود. بديهي است هزينه‌ اين خدمات بر عهده فروشگاه مي‌باشد.

5-   محصولات صوتي و تصويري و نرم‌افزارهاي رايانه‌اي بسته بندي شده كه به وسيله مصرف كننده باز نشده باشد تا مدت 7 روز كاري پس گرفته مي‌شود و وجه پرداختي پس داده مي‌شود.