فرهنگ تشريحي مديريت و بازرگاني آكسفورد

ناشر: آيلار
نویسنده: جاناتان لو
مترجم: محمدحسن-مهدوي
وضعيت :
40,000تومان