فرهنگ تشريحي مديريت و بازرگاني آكسفورد

ناشر: آيلار
نویسنده: جاناتان لو ‏‏‏،
مترجم: محمدحسن-مهدوي ،
وضعيت :
40,000تومان