مقررات صادرات و واردات و جداول ضميمه آن ( براساس سيستم هماهنگ شده توصيف و كدگذاري كالا )

174,000تومان
فهرست مطالب كتاب * قسمت اول: حيوانات زنده: محصولات حيواني * فصل اول: حيوانات زنده * فصل دوم: گوشت و احشاي خوراكي * فصل سوم: ماهي ها و قشرداران، صدفداران و ساير آبزيان فاقد ستون فقرات * فصل چهارم: شير و محصولات لبني، تخم پرندگان، عسل طبيعي، محصولات خوراكي كه منشا حيواني دارند و در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد * قسمت دوم: محصولات نباتي * فصل ششم: نباتات زنده و محصولات گلكاري * فصل هفتم: سبزيجات، نباتات، ريشه و غده هاي زير خاكي خوراكي * فصل هشتم: ميوه هاي خوراكي، پوست مركبات يا پوست خربزه و همانند * فصل نهم: قهوه، چاي، ماته و ادويه * فصل دهم: غلات * فصل يازدهم: محصولات صنعت آردسازي، مالت، نشاسته و فكول، اينولين، گلوتن گندم * فصل دوازدهم: دانه و ميوه هاي روغن دار، دانه و بذر و ميوه هاي گوناگون، نباتات صنعتي يا دارويي، كاه و نواله * فصل سيزدهم: الگم ها، صمغ ها. رزين ها و ساير شيره ها و عصاره نباتي * فصل چهاردهم: مواد قابل بافت، ساير محصولات نباتي كه در جاي ديگر گفته شده و مشمول شماره ديگر تعرفه نباشد * قسمت سوم: چربي ها و روغن هاي حيواني يا نباتي فرآورده هاي حاصل از تفكيك آنها چربي هاي خوراكي آماده موم هاي حيواني يا نباتي * فصل پانزدهم: چربي ها و روغن هاي حيواني يا نباتي فرآورده هاي حاصل از تفكيك آنها چربي هاي خوراكي آماده موم هاي حيواني يا نباتي * قسمت چهارم: محصولات صنايع غذايي نوشابه ها آبگون هاي الكلي و سركه ها توتون و تنباكو و بدل ساخته آنها * فصل شانزدهم: فرآورده هاي گوشت ماهي يا قشرداران صدف داران يا ساير آبزيان فاقد ستون فقرات * فصل هفدهم: قند و شكر و شيريني * فصل هجدهم: كاكائو و فرآورده هاي آن * فصل نوزدهم: فرآورده هاي غلات آرد نشاسته، فكول يا شير، نان هاي شيريني * فصل بيستم: فرآورده ها از سبزيجات، ميوه ها يا از ساير اجزاي نباتات * فصل بيست و يكم: فرآورده هاي خوراكي گوناگون * فصل بيست و دوم: نوشابه ها، آبگون هاي الكلي و سركه * فصل بيست و سوم: آخال و تفاله صنايع خوراك سازي، خوراكي هاي آماده براي حيوانات * فصل بيست و چهارم: توتون و تنباكو و بدل توتون و تنباكوي ساخته شده * قسمت پنجم: محصولات معدني * فصل بيست و پنجم: نمك، گوگرد، خاك و سنگ، گچ، آهك، و سيمان * فصل بيست و ششم: سنگ فلز، جوش و خاكستر * فصل بيست و هفتم: سوخت هاي معدني، روغن هاي معدني و محصولات حاصل از تقطير آنها، مواد قيري، موم هاي معدني * قسمت ششم: محصولات صنايع شيميايي يا صنايع وابسته به آن * فصل بيست و هشتم: محصولات شيميايي غير آلي تركيبات آلي يا غير آلي فلزات گرانبها عناصر راديو اكتيو فلزات خاكهاي كمياب و ايزوتوپها * فصل بيست و نهم: محصولات شيميايي آلي * فصل سي ام: محصولات دارويي * فصل سي و يكم: كودها *
نویسنده اداره كل مقررات صادرات و واردات وزارت باز ‏‏‏،
نوع جلد شوميز
زبان فارسي
تعداد صفحات 950
نوبت چاپ 1
ابعاد 210*280 میلی‌متر
سايز رحلي
وزن 1800
سال چاپ 1398
شابك9789641176169
كد كالا11705

محصولات مرتبط